Slide 1
Centrum Medyczne Gizińscy
Image is not available
Slide 1
Centrum Medyczne Gizińscy
NASZE REALIZACJE
Centrum Medyczne Gizińscy

Zakończyliśmy inwestycję rozbudowy szpitala - Centrum Badawczo Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy

Image is not available
Slide 2
Centrum Medyczne Gizińscy
NASZE REALIZACJE
Centrum Medyczne Gizińscy

Wykonaliśmy prace budowlane i wykończeniowe, instalacje wod-kan i co, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne wentylacji i klimatyzacji wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.