Slide 2
Dworzec PKP
NASZE REALIZACJE
Dworzec PKP
w Bydgoszczy

Inwestycja rozbudowy i modernizacji dworca Bydgoszcz Główna zrealizowana została przez firmę „LECH” w konsorcjum z firmą Budimex S.A. Była to jedna z największych inwestycji PKP S.A. w regionie.

Image is not available
Slide 2
Dworzec PKP
NASZE REALIZACJE
Dworzec PKP
w Bydgoszczy

W ramach tego projektu odrestaurowano stary dworzec wyspowy oraz wybudowano nowy 5-kondygnacyjny budynek dworca Bydgoszcz Główna. Fasada tego obiektu została wykonana w całości ze szkła, która kontrastuje z pobliską zabudową. Uzupełnieniem modernizacji inwestycji był remont peronów oraz przejść podziemnych.

Slide 3
Dworzec PKP
NASZE REALIZACJE
Dworzec PKP
w Bydgoszczy