Kontakt

P. W. LECH Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1A
85-833 Bydgoszcz

tel. (52) 363 49 50
tel. (52) 362 92 54
e-mail: lech@pwlech.com.pl

NIP: 554-023-51-23
REGON 008409964

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów rozpatrzenia wiadomości i odpowiedzi na nią. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y w szczególności, iż: administratorem danych osobowych jest P.W. LECH Sp. z o.o. (ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz); przetwarzanie danych następować będzie na zasadach szczegółowo opisanych w dokumencie Informacje o przetwarzaniu danych

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK